ใช้ facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า

ใช้ facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า


เขียนโดย มัณฑิตา จินดา ผู้เขียนมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่มาที่ไป เข้าใจหลักการ ตลอดจนวิธีคิดของ facebook เพื่อนำสู่ “การลงมือทำ” อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น “แก่น” ของวิชา facebook นั่นเอง ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในเรื่องของโลกดิจิทัล จึงสามารถอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาง่ายๆ และมีตัวอย่างประกอบ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้เข้าใจการใช้งาน facebook ให้ดีขึ้น อาจช่วยให้ลองใช้วิธีการ facebook ที่ทำได้และเป็นประโยชน์ได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักการตลาดผู้ประกอบการที่ใช้การตลาดบน facebookการอ่าน
737 ครั้ง (ทั้งหมด)
0 ครั้ง โดยสมาชิก
737 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล